CONTACT

Dear customers !

125 Thai Ha St – Trung Liet Ward – Dong Da Dist – Ha Noi City.

Product consulting: 0376.355.888

Services, invoices: 098.772.1815

ruou125thaiha@gmail.com

150 Nguyen Chanh St – A10 Villas in Nam Trung Yen – Cau Giay Dist – Ha Noi City

Product consulting: 0981.355.630

Services, invoices: 0981.355.633

shop.nc@gruzia.vn


  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Pháp Việt

  Căn hộ 01-A ô đất A10, KĐT Nam Trung Yên, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

  Đại diện: Ông Nguyễn Tiến Thanh

  Chức vụ: Giám đốc

  Showroom 1: 125 Thai Ha St – Trung Liet Ward – Dong Da Dist – Ha Noi City.

  Showroom 2: 150 Nguyen Chanh St – A10 Villas in Nam Trung Yen – Cau Giay Dist – Ha Noi City.