Vang đỏ cao cấp

Hiển thị kết quả duy nhất

37.500.000
Xuất xứ

Vùng trồng nho

Chủng loại

Phân hạng

Giống nho

, , ,

Nồng độ cồn