Tây Ban Nha

Tìm kiếm được 6 kết quả

2.700.000
Chủng loại

Giống nho

Nồng độ cồn

Phân hạng

Vùng trồng nho

Xuất xứ

Tây Ban Nha

Baron Saint Georges

180.000
Chủng loại

Giống nho

Nồng độ cồn

Xuất xứ

180.000
Chủng loại

Giống nho

,

Nồng độ cồn

Xuất xứ

Rượu Vang

Oristan Gran Reserva

950.000
Chủng loại

Nồng độ cồn

Xuất xứ

Giống nho

,

Phân hạng

Rượu Vang

Sangavi

300.000
Chủng loại

Giống nho

,

Nồng độ cồn

Phân hạng

Xuất xứ

Sparkling

Sout Ani

140.000
Chủng loại

Nồng độ cồn

Giống nho

Xuất xứ