Cabernet Sauvgnon

Tìm kiếm được 4 kết quả

3.200.000
Chủng loại

Giống nho

, ,

Nồng độ cồn

Phân hạng

Vùng trồng nho

Xuất xứ

1.950.000
Chủng loại

Giống nho

, ,

Nồng độ cồn

Vùng trồng nho

Xuất xứ

180.000
Chủng loại

Giống nho

,

Nồng độ cồn

Xuất xứ

250.000
Chủng loại

Giống nho

Nồng độ cồn

Xuất xứ

Vùng trồng nho