vang ý

Tìm kiếm được 5 kết quả

1.100.000
Chủng loại

Nồng độ cồn

Phân hạng

Vùng trồng nho

Giống nho

Xuất xứ

Vang Trắng

Dilé D Moscato

450.000
Chủng loại

Giống nho

Nồng độ cồn

Vùng trồng nho

Xuất xứ

Rượu Vang

Eclipse Negroamaro

580.000
Chủng loại

Giống nho

Nồng độ cồn

Vùng trồng nho

Xuất xứ

450.000
Chủng loại

Giống nho

Nồng độ cồn

Vùng trồng nho

Xuất xứ

5.200.000
Chủng loại

Giống nho

Xuất xứ

Nồng độ cồn

Vùng trồng nho

Phân hạng