Blend

Tìm kiếm được 6 kết quả

Tây Ban Nha

Baron Saint Georges

180.000
Chủng loại

Giống nho

Nồng độ cồn

Xuất xứ

200.000
Chủng loại

Giống nho

Nồng độ cồn

Xuất xứ

Pháp

Majeste

580.000
Chủng loại

Giống nho

Nồng độ cồn

Vùng trồng nho

Xuất xứ

140.000
Chủng loại

Nồng độ cồn

Giống nho

Xuất xứ

600.000
Chủng loại

Giống nho

Nồng độ cồn

Phân hạng

Vùng trồng nho

Xuất xứ

650.000
Chủng loại

Giống nho

Nồng độ cồn

Phân hạng

Vùng trồng nho

Xuất xứ